Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej (Europejskiej) California Prune Board pod adresem www.californiaprunes.pl  („Strona internetowa”). W California Prune Board Europe poważnie traktujemy prywatność użytkowników. Niniejsza polityka obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w inny sposób zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. („DPA”) i ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych („RODO”).

 1. Do celów DPA i RODO jesteśmy administratorem danych, a wszelkie zapytania dotyczące gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych należy kierować do California Prune Board (Europa) na nasz adres 2 MStudio, Talbot Yard, Market Harborough, Leicestershire, LE16 7NP
 2. Korzystanie ze strony internetowej oznacza wyrażenie zgody. W tym celu jesteśmy zarejestrowani w biurze Komisarza ds. Ochrony Informacji.

 

Informacje, które gromadzimy

 1. Na stronie internetowej będziemy gromadzić dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam bezpośrednio, np. adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub służbowy oraz numer telefonu, a zatem dane przekazane za zgodą użytkownika. Zazwyczaj takie dane udostępnia się tylko w sytuacji, gdy [użytkownik chce uzyskać nasz bezpłatny biuletyn elektroniczny lub inne zasoby lub] dokonuje u nas zakupu.
 2. Korzystamy również z narzędzi analitycznych i statystycznych, które monitorują szczegóły wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej i zasobów, do których uzyskuje dostęp, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi i inne dane komunikacyjne (ale dane te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika).
 3. Informacje o płatności (np. dane z karty kredytowej) podane podczas dokonywania zakupu na naszej stronie nie są przez nas pozyskiwane ani przechowywane. Informacje te są przetwarzane w bezpieczny i poufny sposób przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, z których korzystamy. California Prune Board nie będzie mieć dostępu do tych informacji w żadnym momencie. Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników naszym podmiotom przetwarzającym płatności, ale wyłącznie w celu dokonania odpowiedniej transakcji płatniczej. Takie podmioty przetwarzające płatności nie mogą wykorzystywać danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia nam niezbędnych usług płatniczych oraz są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i informacji o płatności.

 

Wykorzystanie informacji osobowych

 1. Możemy przechowywać i przetwarzać przekazane nam dane osobowe zgodnie z DPA i RODO.
 2. Informacje osobowe, które gromadzimy i przechowujemy są wykorzystywane przede wszystkim w celu umożliwienia nam świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika. Ponadto możemy wykorzystywać te informacje do następujących celów:
 • Aby powiadomić użytkownika o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej, takich jak ulepszenia lub zmiany usługi / produktu, które mogą wpłynąć na naszą usługę;
 • W stosunku do aktualnych klientów, możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży;
 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji, w celu dostarczenia informacji o produktach lub usługach innych podmiotów, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika;
 • Tam, gdzie użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszych elektronicznych biuletynów – okazjonalnie aby je przesłać zainteresowanemu odbiorcy.

Ujawnienie danych osobowych

 1. Możemy ujawnić dane użytkownika organom regulacyjnym, jeśli jest to wymagane prawem i konieczne w celu ochrony przed oszustwami i minimalizacji ryzyka kredytowego.
 2. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy przekazać dane użytkownika wybranym podmiotom trzecim, które mogą skontaktować się z użytkownikiem w sprawie ich towarów lub usług, które mogą go zainteresować.
 3. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali jego dane do naszych celów [lub celów podmiotów trzecich], będzie mieć możliwość odmowy wyrażenia na to zgody, podając nam swoje dane w formularzu, w którym zbieramy dane użytkownika, lub może to zrobić pisząc do nas na adres podany w punkcie 2 lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@californiaprunes.net w dowolnym momencie.
 4. Informujemy, że nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach, ale czasami możemy udostępnić im zbiorcze informacje statystyczne dotyczące odwiedzających naszą stronę.

Kontrolowanie wykorzystania danych użytkownika

 1. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych w określonym celu, może cofnąć lub zmienić tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy korzystali z jego danych lub chce wycofać udzieloną zgodę, może do nas napisać na adres podany w punkcie 2 lub wysłać do nas e-mail na adres info@californiaprunes.net w dowolnym momencie.

 

Gdzie przechowujemy i przekazujemy dane użytkownika

 1. W ramach oferowanych usług na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej, informacje, które przekazuje nam użytkownik, mogą być przekazywane i przechowywane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ponieważ korzystamy z zdalnych hostów serwerów internetowych w celu prowadzenia strony internetowej i niektórych aspektów naszych usług, które mogą mieć siedzibę poza EOG lub korzystamy z serwerów znajdujących się poza EOG – taki jest na ogół charakter danych przechowywanych w „Chmurze”. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców, np. hosta naszej strony www lub pracują dla nas tymczasowo przebywając poza EOG.
 2. Transfer danych osobowych może nastąpić jeśli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju poza EOG lub jeden z naszych usługodawców znajduje się w kraju poza EOG. Jeśli w ten sposób przekazujemy lub przechowujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, aby prawo użytkownika do prywatności było nadal chronione, zgodnie z niniejszą polityką prywatności i zgodnie z DPA i RODO. Jeśli zaś użytkownik korzysta z naszej usługi poza terytorium EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG w celu świadczenia tych usług.
 3. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych, takich jak rasa, religia lub powiązania polityczne, bez wyraźnej zgody użytkownika.
 4. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika poza naszą grupą: (a) w przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek działalności lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy takiej działalności lub aktywów; oraz (b) jeśli firma California Prune Board (Europa) zostanie kupiona przez inny podmiot, w którym to przypadku dane osobowe posiadane przez nią na temat jej klientów będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nabywcy. Jednak każde takie przekazanie odbywa się wyłącznie pod warunkiem, że poufność danych osobowych użytkowników jest chroniona i że warunki niniejszej polityki prywatności będą nadal przestrzegane przez nabywcę.
 5. W przeciwnym razie będziemy przetwarzać, ujawniać lub udostępniać dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane prawem lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub jakąkolwiek procedurą, której podlegamy My lub nasza strona internetowa.
 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem info@californiaprunes.net

Bezpieczeństwo

 1. Przesyłanie informacji przez Internet lub e-mail nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania ich na naszą stronę; każdy taki transfer odbywa się na własne ryzyko nadawcy. Po otrzymaniu danych osobowych użytkownika zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 

 1. W przypadku, gdy podaliśmy użytkownikowi (lub użytkownik wybrał) hasło, aby móc uzyskać dostęp do niektórych części naszej strony internetowej, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Rekomendujemy wybór hasła, którego odgadnięcie nie jest łatwe.

 

Linki podmiotów trzecich

 1. Na naszej stronie można znaleźć linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Strony te powinny mieć własne polityki prywatności, które należy sprawdzić. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zasady, ponieważ nie mamy nad nimi kontroli.

 

Korzystanie z ciasteczek (cookies)

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie do gromadzenia informacji o komputerze użytkowników dla naszych usług i do dostarczania informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Takie informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika – są to dane statystyczne dotyczące naszych gości i korzystania z naszej Strony internetowej. Te dane statystyczne nie identyfikują żadnych danych osobowych. Możemy również gromadzić informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez użytkownika za pomocą pliku cookie. Jeśli są używane, te pliki cookie są automatycznie pobierane na komputer. Taki plik cookie jest przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika, ponieważ pliki cookie zawierają informacje przesyłane na dysk twardy komputera. Pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i świadczone przez nas usługi. Wszystkie komputery mogą odrzucać pliki cookie. Można to zrobić poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce, które umożliwia odrzucanie plików cookie. Przypominamy, że odrzucając pliki cookie, dostęp do niektórych części naszej strony internetowej może być ograniczony. Gdy współpracujemy z reklamodawcami na naszej stronie internetowej, nasi reklamodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Takie pliki cookie (jeśli są używane) zostaną pobrane po kliknięciu reklam na naszej stronie internetowej.

 Prawa użytkownika

 1. DPA i RODO dają użytkownikom prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji o użytkownikach. W celu uzyskania potwierdzenia, jakie dane osobowe przechowujemy, prosimy o kontakt drogą pocztową lub przez e-mail. Listy prosimy kierować na adres podany w punkcie 2 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres info@californiaprunes.net. Żądanie przekazania przez nas danych osobowych, które przechowujemy, jest bezpłatne. Podamy te informacje w ciągu jednego miesiąca od żądania danych.
 2. Użytkownik ma prawo zmienić uprawnienia, które nadał w związku z tym, w jaki sposób możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika. Ma również prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych lub usunięcia wszystkich przechowywanych przez nas zapisów danych osobowych użytkownika. Można skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres podany w punkcie 2 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres info@californiaprunes.net.

 

Zmiany polityki prywatności

 1. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w celu odzwierciedlenia modyfikacji strony internetowej i w odpowiedzi na opinie klientów. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych zasad w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

 

Czekamy na wszelkie zapytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy do kontaktu pod adresem 2 MStudio, Talbots Yard, Market Harborough, Leicestershire, LE16 7NP, Wielka Brytania lub pocztą elektroniczną na adres: info@californiaprunes.net.

 

Wersja: listopad 2019. r

 

Niniejsza Polityka prywatności została udostępniona przez serwis prawny www.legalo.co.uk.