O nas

Śliwki kalifornijskie mają ponad 150-letnią historię.

Po okresie początkowego rozwoju, branża po raz pierwszy zorganizowała się w Kalifornii w 1908 r. pod nazwą Dried Fruit Association. Stowarzyszenie nadzorowało umowy sprzedaży, transport, przepisy i regulacje dotyczące czystej żywności. W miarę rozwoju branży potrzebna była organizacja skupiająca się na produkcji suszonych śliwek kalifornijskich. W rezultacie, w styczniu 1952 r. wystosowano stanowe zamówienie handlowe na suszone śliwki z Kalifornii i w ten sposób od tego czasu nieprzerwanie działa California Prune Board.

Nasza misja

Utworzona w 1952 r. California Prune Board ma na celu wzmocnienie silnego pozycjonowania na rynku i szerzenia znajomości produktu Śliwki Kalifornijskiej. California Prune Board reprezentuje około 800 producentów suszonych śliwek i 28 podmiotów zajmujących się dystrybucją śliwek, soków i półproduktów w celu wspierania i ochrony statusu, wzrostu i spójności branży śliwek kalifornijskich. Ułatwiają to następujące działania:

  • Ogólna promocja – komunikowanie zróżnicowanych korzyści i zachęcanie do wykorzystania śliwek kalifornijskich na dużą skalę. Dotyczy to zarówno programów amerykańskich, jak i międzynarodowych, które obejmują reklamę, promocję sprzedaży, public relations i edukację.
  • Badania – obejmują badania rynku w celach pomiarowych; badania produkcji i przetwórstwa mające na celu poprawę wydajności upraw oraz badania jakości produktów i żywności w celu określenia możliwości pozycjonowania oraz wartościowej komunikacji produktowej.
  • Polityka handlowa – ochrona interesów branży śliwek kalifornijskich na całym świecie poprzez koordynację działań z agencjami handlu, konsumentami i agencjami rządowymi.
  • Zarządzanie problemami – ochrona kondycji branży poprzez informowanie o problemach, które mogą oddziaływać na branżę i przygotowanie do zarządzania kryzysowego w sytuacjach awaryjnych.

California Prune Board jest beneficjentem środków w ramach programu dostępu do rynku (Market Access Program – MAP) tj. funduszy pochodzących z zagranicznej działalności rolniczej Departamentu Rolnictwa USA. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zabrania dyskryminacji we wszystkich swoich programach i działaniach ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, religię, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, orientację seksualną oraz stan cywilny lub rodzinny (nie wszystkie zakazy odnoszą się do wszystkich programów). Osoby niepełnosprawne, które wymagają alternatywnych środków przekazu informacji o programie (pismo Braille’a, duży druk, taśma audio itp.), powinny skontaktować się z California Prune Board pod amerykańskim numerem (916) 749-3442.